SAĞLIK TURİZMİ HAKKINDA BİLGİSAĞLIK TURİZMİ NEDİR ?


1- Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) sadece tedavi için gidilmesidir.

2- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer almaktadır. Sağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir. Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990'lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avantajları arasındadır


SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ


- MEDİKAL TURİZM

- İLERİ YAŞ ve ENGELLİ TURİZMİ

- TERMAL TURİZM ve SPA –WELLNESS


MEDİKAL TURİZM ( TIP TURİZMİ )


Türkiye’de son yıllarda açılan Hastane ve Kliniklerin dünya çapında başarılar kazanması ve diğer ülkelere göre daha uygun fiyatlarla ve kendi alanlarında deneyimli doktor ve sağlık personellerinin artmasıyla Medikal Turizm alanında yurtdışından gelen tedavi taleplerinin artmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de Sağlık merkezlerinin ve Hastanelerin şehir merkezlerinde ve konaklama yapılan otellerle yakın mesafede olması İstanbul ve diğer şehirlerin doğal ve tarihi güzelliklerini görebilme imkanı sunmaktadır.


ENGELLİ VE YAŞLI TURİZMİ


Yaşlılar için Turizm

Endüstriyelleşme ile birlikte insanın yaşam süresi ve kalitesi artış göstermiştir. Bu da yaşlı nüfusun giderek artmasına sebep olmaktadır. Antikçağda ortalama 20 yıl olan yaşam süresi 1900 lerin başlarında 35 yıla 1950 yılında ise 68 yaşa yükseldi. Günümüzde ise özellikle batı toplumlarında yaşam süresi 80 yıl ortalamaya ulaşmıştır. Bunun en önemli sebepleri yeni enerji kaynaklarının kullanılması, suni gübreleme ve gelişen teknoloji tarımda daha çok verim alınmasına ve bireylerin daha iyi beslenmesine, tıb alanındaki ilerlemeler özellikle kitlesel ölümlere yol açan hastalıkların tedavi edilebilir hale gelmesidir. Gelişmiş toplumlarda yaşlı oranı toplam nüfusun %20 si civarındadır. Sadece Almanya da 65 yaş üstü insan sayısı 20 milyona yakınken bu sayı önümüzdeki 20 yıl içerisinde 40 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Bazı araştırmalara göre yaşlı dediğimiz bu insanlar kendilerine özgü bir kültür oluşturmuşlardır. Günümüzdeki yaşlı profili eskiye göre değişkenlik göstermektedir. Modern yaşlı dediğimiz günümüz yaşlıları artık eskisi gibi evde oturup rahat bir yaşamla hayatını sürdürmek yerine daha aktif bir yaşam sürerek seyahat etmeyi, eğitimi ve doğal ve kültürel etkinliklere atılarak yaşamın sunduğu fırsatlardan yararlanmayı tercih ediyorlar.

Engelliler için Turizm

Günümüzdeki teknolojik ve tıbbi gelişmeler yaşlı nüfusu arttırdığı gibi engelli nüfusunu da arttırmaktadır. Her toplumda ortalama nüfusun %10 u engelliler oluşturmaktadır. Engellilerin çok azı doğuştan olup, geneli yetişkin çağında ortaya çıkan bir sebepten dolayı engellidir. Gelişmiş ülkeler engelli insanların sosyal ve ekonomik gereksinimlerin büyük ölçüde karşılayacak düzenlemeleri yaptıkları için engellilerin yurtdışına seyahat etmeleri ekonomik yönden bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla bir engellinin yabancı bir ülkeye seyahat etmesindeki engel ekonomik değil gideceği ülkede kendine uygun bir çevre ve fiziksel yapının oluşmamış olmasıdır.

Türkiye de Yaşlı ve Engelli Turizmi

Dünyada yaşlı ve engelli kişiler üzerinde yapılan bazı araştırmalar da deneklerin yoğun olarak hayvanlardan, doğadan, kültür, tarih ve şehir turlarından hoşlandıkları görülmüştür. Türkiye bu beğeniler göz önüne alındığında büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada olması, tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapması, aynı anda 4 mevsimin yaşanılabilir olması, termal ve kaplıca kaynakları gibi bir çok sebepten dolayı Türkiye Engelli ve Yaşlı turistler için gezip görebileceği bir cazibe merkezi konumundadır.


TERMAL TURİZM


Termal Turizm; termomineral su banyosu, soluma, içme, çamur banyosu, fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet psikotedavi gibi tedavi türlerinin yanında termal sularda eğlence ile oluşan turizm şeklidir. Türkiye jeotermal kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Avrupa da kaynak potansiyeli bakımından birinci sırada yer almaktadır. Türkiye nin her tarafında farklı termal tesisler bulmak mümkündür. Alpin – Orojenik Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye aynı zamanda önemli bir jeo termal kuşak üzerinde yer almaktadır. Türkiye de 500 ün şifalı olduğu bilinen 1500 ün üzerinde kaynaktan beslenen termal sular sıcaklık derecesi, kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle Avrupa daki termal sulardan daha üstün özelliklere sahiptir. Sıcaklıkları 20 ile 110 derece arasında olup debileri 2 – 500 lt / sn. arasında değişen 1500’ün üzerinde kaynağa sahip olan Türkiye bu bakımdan dünyada ilk 7 ülke arasındadır. Türkiye yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip termal kaynakları zengin kültürel, doğal ve iklim özellikleri sayesinde benzersiz bir tatil ve tedavi bileşimi sunmaktadır. Anadolu da eski çağlarda itibaren termal sulardan faydalanılmıştır. Hatta bazı yerleşimler termal özelliklerinden dolayı termal kaplıcaların kenarlarında kurulmuştur. Hierapolis antik kenti Pamukkale yakınlarında termal kaynakların yanında kurulmuştur.

- İLERİ YAŞ ve ENGELLİ TURİZMİ

- TERMAL TURİZM ve SPA –WELLNESS