SAĞLIK SİGORTASI

SAĞLIK SİGORTASI

 Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’ye oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişiler yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundalar. 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile oturum izni ya da ikamet tezkeresi fark etmeksizin 1 yıllık özel sağlık sigorta poliçesinin evraklarla birlikte sunulması şart.

Ülkemizde yabancı uyruklu bir kişinin çalışma izni alabilmesi için de yabancı sağlık sigortası yaptırması gerekir. Yabancı sağlık sigortası olmayan yabancı uyruklu kişilere, emniyet yurt içinde çalışma izni vermeyecektir.

Yabancılar için sağlık sigortası kısa dönem ikamet izinlerinde de yaptırılması zorunlu bir uygulamadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise Türkiye’de eğitim görebilmek için her yıl yabancılar için sağlık sigortası alıp 3 yıl boyunca yenilemeleri gerekmektedir.

İkamet için alınacak yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sigorta poliçe süresi 1 yıllıktır.