ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIĞI

ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIĞI

 Türkiye’den almış olduğu ikamet (oturma) izni süresinin en az 6 aylık olması şartıyla, yada yurtdışından başvuru yapılması halinde belirli bir işletmede yada meslekte çalıştırılması kaydıyla ilk başvuruda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bir yıl süre ile çalışma izni verilir. 1 yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri/aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni 2 yıllık verilebilir. Aynı durumun devam etmesi halinde ise 3 yıllık çalışma izin belgesi verilebilmektedir.

6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma kanunu uyarınca, uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz 8 yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az 8 yıl kesintisiz kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.