OTURMA İZNİ DANIŞMANLIĞI

OTURMA İZNİ DANIŞMANLIĞI

 Yabancı oturma izni , birtakım sebeplerle Türkiye’ye yerleşecek kimselerin almaları zorunlu olan ikamet iznidir. Türkiye’ye pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle giriş yapan yabancılar ülkemizde, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince kalabilirler. Vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar bir seferde en çok 30, 60, 90 gün kalabilmektedir. Bu süreler geçtikten sonra ülkede kalmaya devam etmek isteyen yabancı oturma izni almak zorundadır. Oturma iznini herhangi bir sebeple ülkemize yerleşmeye karar veren yabancıların alması zorunludur. 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu altı çeşit ikamet izni düzenlemiştir. Bunlar: 

  • Kısa dönem ikamet izni 
  • Aile ikamet izni 
  • Öğrenci ikamet izni 

Bu ikamet izni çeşitleri tanımlarıyla birlikte yazının devamında incelenmiştir.

Yabancı oturma izni ile yabancılar Türkiye’ye yerleşmelerini yasal bir zemine oturtmuş olacaklardır.  Oturma izninin alınabilmesi için yabancının talepte bulunması gerekmektedir. İkamet izni, istenilen evraklarla başvurması halinde talepte bulunduğu izin türüne göre gerekli şartları taşıması halinde düzenlenenecektir. Oturma izni başvurusu yabancının vatandaşı olduğu ya da bulunduğu ülkedeki konsolosluğa yapılacaktır. Başvurunun değerlendirilebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Oturma izni başvurusu 90 gün içerisinde sonuçlanır. Başvurunun valiliklere yapılabileceği haller de bulunmaktadır. Örneğin göçmen kaçakçılığı mağduru kişi ikamet izinleri, uzun dönem veya öğrenci izinleri için valiliklere başvuru yapılabilir.  

Türkiye’de oturma izni işlemleri 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.